Marmara Adası’na Yolculuk

Sünnet Vakti, Şingalik

Surlara Sığınmak

Yaşam Alanı Mücadelesi, Artvin

Karaköy, İstanbul

Koyun Kırkma, Pervari