Sultanahmet Kapıcısı

Şaheserler, rivayetler, saltanatlarla örülü Sultanahmet'te kapıcıların gündemi daha farklıdır. Karda, ayazda bacalar tıkanmamalı ki müşteriler rahatsız olmasın, gerisi bir gün nasip olur elbet. (Fotoğraf: Ulaş Tosun) 

Toros Pazarı, Karaman

Karaman'ın Ermenek ilçesinden devam eden Mersin-Alanya yolu üstünde, Torosların içinde pazar yeri bulunuyor. Yolda dinlenmek isteyenlerin, hem orman havasını soludukları hem de Ermenek Barajı'na akan coşkun sularda serinledikleri hem de alış veriş yaptığı pazarda çevre köylüler ürünlerini satıyorlar. (Fotoğraf: Gökhan Taşbaş)

Gökdelen Siluet, İstanbul

Süleymaniye Cami üç tarafı medrese, aşevi, hastane ve hamamlar ile imar edilmişti. Caminin terasını andıran bahçesinden Altınboynuz-Haliç'e ve Galata sırtlarına doğru bakıldığında kubbe ve bacaların arasından İstanbul'un siluetini bozan yeni gökdelenler görünüyor. (Fotoğraf: İlker Turan)

Buda Heykelcikleri

Çoğunlukla Budizmi simgeleyen pirinç Buda heykelcikleri ile objelerin satıldığı antikacı dükkânları, özellikle Vietnam'ın en büyük kenti Ho Chi Minh'de yaygın şekilde görülüyor. (Fotoğraf: Alper Günay)