Çırmıhtı ve Dokuma

Fotoğraflar: Kasım Gümüş

Osmanlı Döneminde “Çırmıhtı” adıyla anılan nahiye, cumhuriyet sonrasında İsmet İnönü’nün Malatyalı olmasından ötürü ”İsmet Paşa” adını almış; 1957 yılında Demokrat Parti  zamanında da “’Yeşilyurt” adını alarak Malatya’nın ilçesi olmuştur. Çırmıhtı’da 18. yüzyılda el dokuması tezgâhlarda başlayan dokuma serüveni cumhuriyet tarihinin sembol işletmelerinden Malatya Bez ve İplik Fabrikası’nın(Mensucat) 1939’da faaliyete geçmesiyle hız kazanmıştı. 1940-1960 yılları arasında Çırmıhtı’da evlerin alt katlarında yaklaşık 1400 tezgâh çalışmaktaydı. 1980’li yıllarda ise Türkiye’nin çadırlık kumaş ihtiyacının yüzde seksenini Çırmıhtı karşılamaktaydı. Sonraki yıllarda üretimin düşmesi ve pazarlamanın zorlaşmasıyla giderek azalan dokuma, 2003 yılında fabrikanın satılması ve kapanmasıyla gücünü  kaybetti ve çoğu tezgâhta üretim durdu. Şimdi ise fabrikanın ve tesislerinin olduğu yerde alış veriş merkezi(AVM) bulunmakta. Çırmıhtı’da ise bir zamanlar 1400 olan tezgâh sayısı bir elin parmak sayısını geçmemekte.