Dest-i İzdivaç

Fotoğraflar: Ozan Acıdere

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 2012’de yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de hafta içi televizyon izleme süresini 3,7 saat olarak saptamıştı. Hazırlanan raporda televizyon izleyenler meslek gruplarına ayrıldığında emekliler ve ev kadınları başta gelirken, medeni hale göre ise dul ya da boşanmış kişiler ilk sırada yer alıyordu. Ortalama 3 saatlik yayın süresiyle gündüz kuşağının önemli bir bölümünü kapsayan evlilik programlarının ilk örneği olan Dest-i İzdivaç, 2007 yılında Flash TV’de yayına başladı, daha sonra farklı kanallarda da benzerleri üretildi.Gitgide artan şikâyetler ve buna bağlı olarak programlara yüksek miktarlarda para cezalarının kesilmesi, evlilik programlarını mecliste gündeme getirdi. RTÜK’ün başlattığı çalışma ile Türk örf ve adetlerine uygun olmadığı gerekçesiyle bu programların yasaklanması için yasa tasarısı hazırlandı. 29 Nisan 2017 tarihinde OHAL kapsamında resmi gazetede yayımlanan 690 nolu iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereğince, televizyonlarda izdivaç olarak da bilinen evlilik programları kaldırıldı. Elbette, kaldırılan programların yerine başka programlar konulması gerekiyordu. Bunun için sunucuları, stüdyoları, saatleri ve hatta izleyenleri bile aynı olan “yeni formatlar” getirildi. Evlenmek isteyen insanları bulup, buluşturan programların yerini; kayıpları bulup, buluşturan programlar aldı. İzleyenler ile kanallar arasında herkesin bildiği ama dile getirmediği bir anlaşma sağlandı: Müzik başladı, program yeniden yayına girdi…