Lykia Limanları

Fotoğraflar: Tolga Sezgin

Bir zamanlar Lykialı yerli bir topluluğun belki de elleriyle balık avladıkları bu kıyılara, sonra bir Dor kolonisi gelip yerleşmiş. Lykia tarihine ilişkin çalışmalarında Orhan Akşit “Lukka yerleşmesinin bütün bunlardan daha önce olduğunu” söylüyor; bölgenin geçmişini İÖ 2.-3. binyıllara dayandırıyor. Sonrası bütün Lykia limanlarının kaderini küçümsenmeyecek zamanlar boyunca belirleyen korsanlık ve ticaret hikâyeleri. Phaselis de İÖ 1. yüzyılda Olympos ile benzer biçimde Zeniketes liderliğindeki korsanların üssü durumuna gelmiş.