Yukarı Mezopotamya’nın Sesleri

Fotoğraflar: Umut Kaçar

Urfa, Mardin ve Diyarbakır tarihten bu güne Ebla, Akkad, Sümer, Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Pers, Makedonya, Roma dönemlerini yaşamışlardı. Tarih öncesi dönemlerde kentlere Mezopotamya inanışları hâkimdi. Hıristiyanlık öncesi Sabilik diye bilinen güneşin, ayın ve yıldızların kutsal sayıldığı inancın yaygın olduğu dönemlerde ay tanrısı Sin ve güneş tanrısı Şamas için geceleri törenler düzenleniyordu. Bu törenlerde gecenin karanlığına yayılan sesler bütün Mezopotamya’yı sarıyordu.