Dersim

Fotoğraflar: Sinan Çakmak

Dersim, değişik kaynaklarda üç bölge olarak ele alınır ancak bu bölgelerin sınırları konusunda değişik görüşler vardır. “Merkezi Dersim” olarak adlandırılan bölge, bazı kaynaklara göre Tujik (Abasan) ve Kutu Deresi mıntıkalarıdır. Bazıları için, Munzur Çayı ile Pülümür Suyu (Harçik) arasındaki dağlık bölge yani “Dersima Çiya” Yukarı Dersim, esastır. Bazıları da Halvori, Mazgirt ve Kiğı’nın gerisindeki dağlık bölgeyi odak saymaktadır. Bu hassasiyetin nedeni, “Esas Dersim” denen bölgeye tarihsel ve kültürel açıdan biçilen büyük değer olmalıdır. Dersim’in esas olarak Zazaca (Dımıli) ve Kurmanci konuşan Alevilerin yurdu olduğunda fikir birliği vardır. Dersim’e Zingediği, Sıçangediği Mercan Boğazı gibi belirli geçitlerden girildiğinde camgöbeği renginde som kayalardan oluşan Munzur dağlarıyla karşı karşıya gelinir. Dağın gümüşü andıran rengiyle ona geçit veren boğazlar Dersim adının coğrafi dayanaklarına ilişkin çağrışımlarla yüklüdür. Koca coğrafyayı saran sadece dağlar, vadiler, Munzur değildir; Seyit Rıza’ya hürmetle bağlı gönlü geniş halkın sevdasıdır.