Feriköy

Fotoğraflar: Yusuf Aslan

Feriköy’ün ismi 18. yüz yılda bölgeye gelen ve kendisine geniş topraklar bağışlanan Mösyö Feri adında bir Fransız tüccardan gelir. Esasen Aya Dimitri ismiyle bilinen ve küçük bir Rum köyü olan yer zamanla Mösyö Feri’nin köyü diye anılmaya başlanmıştı. Bölgeye yerleşen Gürcü, Ermeni ve Rum asıllı vatandaşlarla birlikte köy giderek büyüdü ve gelişti. 6-7 Eylül olaylarına kadar nüfusunun büyük bir çoğunluğu Ermeni ve Rumlardan oluşan semtin sosyo-kültürel yapısı da değişmeye başladı. Afrika’dan gelen insanların semte yerleşmesiyle başka bir kozmopolit yapı ortaya çıktı. Gayrimüslim nüfus azalmış olsa da semtte yer alan kiliseler, çarşılar, dükkânlar hala canlılığını koruyor. Feriköy Spor Kulübü de semtle özdeşleşen en önemli yapı olagelmiş.