İstanbul; Banliyöde Sanat

Fotoğraflar: Yusuf Aslan

Sanat sadece kentin merkezi ve yüzü sayılan semtlerde icra edilmiyor. Koca kent İstanbul’un kenar denilen semtlerinde emekten yana yaratıcı hayallerin peşinden koşuluyor. Beyoğlu’nun neon ışıklı caddelerinde, Kadıköy’ün denize açılan sokaklarında, Cihangir’in havalı stüdyolarında, Galata’nın Levanten dokusunda süregelen sanatsal ve kültürel çabanın dışında, başka semtlerde farklı biçimlerde var olmaya çalışan sanat faaliyetleri de var. Hemen her semtin özelliğini ve yapısını belirleyen ise o bölgede yaşayan insanların kültürel dokusu oluyor. Sanat da insana özgü bir çaba olunca sanatsal faaliyetler kültürel dokudan ve politik duruşlardan besleniyor. Emekten ve yerel kültürden beslenen sanatsal faaliyetler, Okmeydanı, Gazi, 1 Mayıs, Gülsuyu gibi politik yönleriyle ön plana çıkan mahallelerde daha çok derneklerin bünyesinde icra ediliyor. Daha profesyonel ve toplumcu gerçekçi çizgideki duruşuyla bilinen Kartal Sanat Tiyatrosu ise kurumsallaşmış yapısıyla biliniyor. Bir de kıyıda köşede kalmış semtlerin bıçkın çocukları var. Onlar da grafiti, break dans gibi uğraşlarla kendilerini ifade ediyorlar.