İstanbul Ermenileri

Fotoğraflar: Mehmet Kaçmaz

Osmanlı İmparatorluğu’nda farklı etnik kökene sahip diğer azınlıklar gibi Ermeniler de modern Türkiye’ye geçiş sürecinde dönemin en acı olaylarını yaşadılar. 1942’de getirilen Varlık Vergisi yasasının 6-7 Eylül 1955’te uygulanmaya başlamasıyla da utanç verici saldırılara maruz kalan azınlıkların bir kısmı tekrar bu topraklardan gitmek zorunda kaldı. Maruz kaldıkları kötü muameleler ve yaşanan saldırılar sonucunda yaşanan göçler azınlıklar içerisinde Ermenilerin sayısının daha da azalmasına neden oldu. Yaşanan sorunların tarihsel arka planı sürekli resmi söylemin gölgesinde kalıyor. Günümüzde ise Türkiye’de 70.000’den fazla Ermeni var ve bunların çoğu İstanbul’da yaşıyor. Kendi geleneklerini ve sosyal yapılarını koruyarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan İstanbul Ermenileri özel günlerde daha çok bir araya geliyorlar.