Egeli Olmak

Fotoğraflar: Sinan Çakmak

Egeli, öyle çetin şartlarla boğuşmaz ya da yaratıcılığı beslediği ileri sürülen yoksunluklarla pek karşılaşmaz. Yine de edebiyat ve bilimin, sanat ve esteti­ğin dünyaya dağılan kolları burada bir­leşir, kaynağını yine buradan alır. Ana­dolu’nun geri kalanına göre daha fazla refah içindedir. Çünkü burada hem deniz hem de toprak aynı anda doğur­gandır. Doğurganlığı ve bereketi antikçağ İonia’sının ana Tanrıçalarından Artemis’in polymastos, yani çok me­meli gövdesinde de bundan iki bin beş yüz yıl önce tasvir edilmiştir. Bu ve da­ha birçok tasvir Egelileri şaşırtmaz zi­ra onların varoluşu zaten eski medeni­yetlerle ilgilidir. Egeliler, kendini za­man ile besleyen tarihin göbek bağı üzerinde yaşayan insanlardır.