Karadağ; Balkanların Cenneti

Fotoğraflar: Umut Kaçar

Karadağ balkanların en güzel coğrafyasına sahip ülkesi olarak bilinir. Sahip olduğu coğrafi zenginlik başkenti Podgorica’da daha çok ırmaklar, yeşil doğa ve hemen yakında yer alan Moraca ve Cijneva kanyonları ile kendini gösterir. Çevresinden geçen Zeta, Cijevna, Sitnica ırmakları ve İşkodra Gölü ayrı birer doğa harikalarıdır. Geçmişte prenslikler ve krallıkla yönetilen Karadağ’ın kaderi dünya savaşlarıyla değişmişti. İkinci dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ni oluşturan altı özerk birimden biri oldu. Yugoslavya’nın 1992’de dağılmasıyla Sırbistan’la birlikte Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni oluşturdu. Bosna Savaşı sırasında Sırbistan’la dolaylı da olsa aynı tarafta yer alınca 1999’da NATO bombardımanına uğradı. Bu birlik 2006 yılındaki referanduma kadar sürdü ve sonrasında bağımsızlık kararı alındı. Bu yeni ülkenin etnik yapısı ağırlıklı olarak Karadağlılardan oluşuyor. Nüfusu altı yüz binin üzerinde olan Karadağ’da Sırplar, Müslüman Boşnak ve Arnavutlar ise azınlık durumundalar.