Kentsel Dönüşüm, İstanbul

Fotoğraflar: Mehmet Kaçmaz

İstanbul 1980’lerden sonra hızlı bir büyüme ile metropol haline geldi. Kentin nüfusu 80’li yılların başında yaklaşık 3 milyon iken 2014 yılında 14 milyonu geçti. Artan konut ihtiyaçları ve yerleşme sorunlarıyla İstanbul’daki yapılaşmalar il sınırlarına dayandı. Kentin merkezi sayılan bir çok semtte binalar yapısal bozuklukları, ihtiyacı karşılamaması gibi nedenlerle yıkılıp daha geniş ve lüks yapılara dönüştürüldü. Hümanist bir temelde başladığı söylense de bütün bu dönüşüm politikalarının kar amaçlı olduğu gizlenemedi. İnsanlar merkezin dışında, sosyal yaşantıdan uzak kentin periferi yerlerinde yapılan koca sitelere taşınmak zorunda bırakıldı. Bunun yanında “Kentsel Dönüşüm” adıyla kamu eliyle veya kamusal küresel yatırımcı işbirliği ile büyük ticari projeler de gündeme geldi. Kentin insan, coğrafya, sosyo-kültürel yapı ilişkileri düşünülmeden hayata geçirilen projeler sonucunda ortaya çıkan kent manzarası yeni dönemin tartışma konusu oldu.