Moğolistan; Bozkır Şenliği

Fotoğraflar: Umut Kaçar

Uçsuz bucaksız bozkırların yayıldığı, atların sürüler halinde özgürce yaşadığı bir ülke Moğolistan. Geçmişte kurucusu Cengiz Han ile birlikte imparatorluk halini almış ve güçlü bir duruma gelmişti.  Moğollar 16. ve 17. yüzyıllarda Tibet Budizmi’nden etkilenmişlerdi. Moğolistan’ın çok büyük bir kısmı, bu dönemde Qing Hanedanı’nın yönetimine geçmişti. 1911’de Qing Hanedanı yıkılınca bağımsız olan Moğolistan 1945 yılına kadar, uluslararası anlamda bağımsızlığının tanınması için uğraştı. Bir süre de Sovyet politikasını takip etmek zorunda kaldı. 1990’da dağılma sürecine geçen Sovyetlerden sonra Moğolistan’da birçok değişiklik meydana geldi, çok partili sisteme geçildi. Kendilerine özgü sosyal yaşamları, gelenekleri ve özellikle şaman inanışlarıyla bilinen Moğollar için şenlikler, göllere, dağlara adanan törenler ayrı bir yer tutar. Bu şenliklerden Naadam Şenliği de özel bir öneme sahiptir.

Video: Umut Kaçar, Kurgu: Caner Özgül