Mevsimlik Göç

Fotoğraflar: Aylin Kızıl

Önceleri İstanbul’a kadar devam eden Güney Kurtalan Ekspresi tren hattı yaz başından sonbahara kadar özellikle doğu illerinden batıya çalışmaya giden mevsimlik işçiler tarafından tercih ediliyor. Mevsimlik işçiler her yıl ilkbahar başından itibaren sonbahar sonuna kadar kalmak üzere düşük ücretli işler için farklı bölgelere göç ediyorlar. Daha ekonomik olmasından ve eşya sınırlaması getirilmemesinden dolayı işçilerin büyük çoğunluğu gidecekleri şehre ulaşımlarını tren ile sağlıyorlar. Kürt illerinde iş imkânlarının yetersizliğinden dolayı yoğun yaşanan bu mevsimlik göç, batı illerinde tarım, inşaat ve hizmet sektörü için önemli bir iş gücü anlamına geliyor. Çoğunluğu bulundukları bölgelerden zorunlu göçe maruz kalmış insanlar olan mevsimlik Kürt işçiler; çalışmak için gittikleri yerlerdeki kötü yaşam koşulları, yoğun emek sömürüsü, kadınların ve kız çocuklarının hayatına daha da zorluk katan toplumsal cinsiyet rolleri, ailedeki çocukların eğitimden geri kalmaları gibi sorunlar yaşamalarının yanı sıra son dönemde daha görünür hale gelen ayrımcılık, toplumsal dışlanma, potansiyel suçlu muamelesi ve fiziksel/psikolojik şiddete maruz kalıyorlar.