Mevsimlik Yaşam, Bursa

Fotoğraf: Çağdaş Erdoğan

Bursa’ya her yıl Şanlıurfa ve Mardin’den çok sayıda mevsimlik tarım işçisi geliyor. Mevsimlik işçiler çalışma süreleri boyunca bir araya gelip kurdukları çadır kentte yaşıyorlar.