Profil Fotoğrafları 

Fotoğraflar: Gencer Yurttaş

Savaşın ilk yıllarında memleketlerinden göç etmek zorunda kalmış “çocuklar” bugün artık Türkiye’de uzun bir süredir yaşayan “gençler” oldular. İstanbul’un yoksul semtlerinde yaşıyorlar ve genellikle tekstil sektöründe sigortasız, düzensiz bir şekilde ucuz işgücü olarak çalıştırılıyorlar. Gündelik hayatın değişik alanlarında ayrımcılığa maruz kalan gençlerin sosyal çevreleri de kendileri gibi Suriyeli göçmenlerden oluşmak zorunda kalıyor. Kendilerini ifade edecekleri, daha görünür olabilecekleri bir alan arayışında olan gençlerin, bu arayışları kısmen sosyal medyada hayat buluyor; profil fotoğrafları vasıtasıyla kendilerine yeni kimlikler ve temsiliyetler yaratıyorlar.