Şivan

Fotoğraflar: Hüsamettin Bahçe

Havaların ısınmasıyla beraber her yıl binlerce koyun çobanların eşliğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Doğu Anadolu’nun farklı yerlerindeki yaylalara doğru uzun yolculuklara çıkıyor. Çobanlara bölge halkının yaygın dili olan Kürtçede “Şivan” deniliyor. Soğuk günlerin başlamasıyla da kışı geçirmek için ovalara iniyorlar. Bu yolculuklar birkaç çoban eşliğinde bir ay boyunca sürebiliyor. Hayvanlardan elde edilen et, süt ve yünler bölge halkının temel geçim kaynaklarını oluşturuyor. Çobanlık Asya’da 6000 yıl öncesine kadar giden mesleklerden biri. Giderek çobanlık mesleğini sürdürenlerin sayısı azalsa da geçmişte çobanlar bölge ekonomisinin önemli bir parçasıydı. Sürülerle birlikte sürekli yolculuklarda olmaları nedeniyle yerleşik yaşamın dışında toplumdan farklı olarak göçebe bir yaşam sürdürüyorlar.