Yaşlı Êzîdî, Şengal

Fotoğraf: Hüsamettin Bahçe

Tarih boyunca Êzîdîler hem etnik yapılarından hem de inançlarından ötürü zulme uğradılar. Şengal ve çevresinde yaşanan son katliamdan geriye daha çok yaşlı Êzîdîler kaldı.