Zifir; Tütün Hikayesi

Fotoğraflar: Serkan Çolak

Tekel’in özelleştirilmesiyle birlikte, tütüncülük üreticinin köleleştiği bir sömürü düzenine evrildi. Öyle ki dünyanın 7.büyük sigara pazarı olan Türkiye, zaman içinde ihracatçılıktan tütün ithal eden bir ülkeye dönüştü. Özelleştirilen Tekel’den sonra ülkedeki tütün pazarının %90’ı yabancı sermayenin eline geçmiş, üretilen sigaraların %87’sinde ithal tütün kullanılır hale gelmiş durumda. Sadece 2002-2007 yılları arasında verilere bakıldığında, 2002’de Tekel’e tütün veren Ege Bölgesi’ndeki üretici sayısı 105.078 iken 2007 yılına gelindiğinde bu sayı 612’ye düşmüştür. Aynı zamanda Tekel’in piyasadan tamamen çekildiği 2009 yılına ait iç göç verilerine bakıldığında, köyden kente göçün özellikle Güneydoğu’da, sıra dışı bir oranda arttığı görülür. Şimdilerdeyse tütün işçileri özel sektöre üretim yapmaktadır. Neredeyse karın tokluğuna üretilen tütünden ellere bulaşan siyah, acı tadı olan yapışkan maddenin adıdır zifir.