Çadır Kentler

Fotoğraflar: Mehmet Kaçmaz, Tolga Sezgin

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre Mayıs 2017 itibarı ile Türkiye, 3.2 milyondan fazla mülteci ile dünyada en çok mülteci barındıran ülke. Bu insanların %90’dan fazlası kampların dışında, Türkiye’nin çeşitli şehir, kasaba ve köylerinde yaşıyor. Suriyeli göçü başladığında gelenler Güneydoğu’da Suriye sınırına yakın kamplara yerleştirildi. 2013’e gelindiğinde kamplar doldu ve göç artarak sürdü. Bugün Türkiye’de Suriyelilerin çok az bir kısmı, yaklaşık 260.000 Suriyeli mülteci (%10’dan azı), 23 kampta yaşamaktadır. Bu kampların bazıları, sınıra yakın konumları sebebi ile uluslararası standartlara aykırıdır. Ayrıca bu kamplar halen insan hakları örgütlerinin izlemesine ve denetimine de kapalı. Kamp yaşamının acil ihtiyaçları karşılayan geçici bir çözüm olması gerekirken, Türkiye’de bu durum 5 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Kamplarda sunulan hizmetler kamp dışında yaşayanlara kıyasla daha kolay ulaşılabilir olmasına rağmen, pek çok insan kampları ‘’hapishane’’ olarak görüyor ve ‘özgür olmak’ arzusuyla kampları terk ediyorlar.