Koçerler, Besta, Şırnak

Fotoğraf: Hüsamettin Bahçe

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden her yıl geçimini küçük baş hayvancılıkla sağlayan yüzlerce aile sürüleriyle birlikte sıcak havaların başlamasıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin farklı yerlerindeki yaylalara göçüyor.