Svaneti; Taş Kuleler Diyarı

Fotoğraflar: Servet Dilber

Svaneti, eski çağlarda önce Kolha’nın, ardından Kolha’nın mirasçısı olan Lazika’nın (Egrisi) sınırları içinde bulunuyordu. İS 552’de Lazika Savaşı’nda Svanlar Perslerle karşı karşıya gelmişlerdi. Daha sonra Svaneti, Bizans ve Pers İmparatorluğu’nun Lazika topraklarını ele geçirme mücadelesine sahne oldu. İS 562’de savaşın sona ermesinin ardından tekrar Lazika’ın bir parçası olarak kaldı. Ardından Abhazya Prensliği, 11. yüzyılda da Kartli Krallığı içinde yer aldı. Svaneti, eristavi (prens) tarafından yönetilen “saeristavo” haline geldi. Gürcistan’a “altın çağı”nı yaşatan Kraliçe Tamar (1184-1213) döneminde Svaneti’de Hıristiyan kültürü hızla yayıldı. Svanlar için Tamar’ı tanrıça gibi görüyorlardı. Coğrafi olarak da dağlık bir bölge Svaneti. Ulaşılması çok güç zirvesi ve piramidal şekli nedeniyle yüzyıllardır dağcıların önemli hedeflerinden biri olmuş Uşba bilinen yerlerden. Dağlık bölgenin, diğer bir deyişle Yukarı Svaneti’nin merkezi ise Mestia. Bölgenin hemen her yerinde göze çarpan ise tarihi savunma kuleleri oluyor.