Dersim Kışlası

Fotoğraflar: Serpil Polat

1938 Dersim Harekâtı’nı yürüten askerlere barınak ve hazırlık yeri olarak yapılan kışla binası Alman mimarlar tarafından tasarlandı. Binlerce sivil insanın yaşamını yitirdiği ve zorunlu göçe tabi tutulduğu harekâtın hazırlığının yapıldığı binada, iç avlu etrafında konumlanmış ve birbiri ile bağlantılı mekânlar bulunuyor. Dışa kapalı bir plan şemasına sahip olan yapı, kare şeklinde birbirini tamamlayan 4 bloktan oluşuyor. Harekâttan çok sonra 1950 yılında memur lojmanına dönüşen kışla binasında uzun yıllar memurlar ve aileleri barındı. Tarihi kışla binası, yakın zamana kadar dar gelirli tabir edilen kentin yoksullarının barınağı haline geldi. Şimdi ise kışla binasının “Dersim Kent Müzesi” haline getirilmesi düşünülerek yapılan restorasyon çalışmaları hala devam ediyor.