Hapishane

Fotoğraflar: Saygın Serdaroğlu

2018 yılına geldiğimizde Türkiye’de hapishane sayısının 386 olduğu biliniyor. 1990’lı yıllarda hapishane sayısı 500 civarındaydı. 2000’li yıllarda başlayan dönüşüm sürecinde koğuş esasına dayalı küçük hapishaneler kapatılıp yerine “oda” esasına dayalı daha fazla kapasiteli hapishaneler açılmaya başlandı. Bu süreçte hapishane sayıları azaldı ancak mahpus sayısı dünyada ilk ona girmemizi sağlayacak derecede arttı. Cumhuriyet tarihi boyunca (darbe dönemleri hariç) 50 bin civarında seyreden mahpus sayısı 2006 yılında başlayan artışla beraber 2018 yılında 235 bine ulaştı.