Tur Abdin; Süryanilerin Kutsal Toprağı

Fotoğraflar: Hüsamettin Bahçe

Tur Abdin, Mardin’in doğusuyla Dicle Nehri’nin batısında kalan Şırnak topraklarını Suriye sınırına kadar kaplayan bölgedir. “Tur Abdin” isminin kökeni Süryaniceden geliyor. “Tanrı Hizmetkarlarının Dağı” anlamında kullanılan Tur Abdin bölgesinde Süryanilerin yüzlerce yıldır süregelen kültürel yapıları yer alır. Bölge aynı zamanda Süryani Ortodokslar için inanç merkezi. Bölgede çok sayıda kilise ve manastır bulunuyor. Süryani halkı kökeni Aramice’ye dayanan Turoyo dilini kullanıyor. Mezopotamya’nın kadim halklarından olan Süryaniler ilk Hıristiyan halklarındandır. 1900’lü yıllardan sonra Güney Doğu Anadolu bölgesinden çok sayıda Süryani, Lübnan, Ürdün, İran, Irak ve Avrupa’ya göç etti. Tur Abdin’in kutsal topraklarında yalnızca yaklaşık dört bin Türkiye genelinde ise toplamda on beş bin Süryani kalmış durumda.