Estonya; Suskun Güzel Tallinn

Fotoğraflar: Sinan Çakmak

Efsaneye göre Ülemiste’nin devi, Tallinn’in inşası tamamlandığında, son çivi çakıldığında Ülemiste Gölü’nü taşıracak ve bu nadide Baltık başkentini yok edecek. Onun amacı bu, Tallinnlinin tedirginliğinin sebebi de. Efsaneleri oldukça ciddiye alan Estoyalıların bu tehlikeyi de göz ardı etmedikleri görülebiliyor; zira Tallinn tarihi boyunca hep inşa halinde olmuş. “Tallinn’in ilk önemli inşa süreci “Hansa Birliği’ne katılmasıyla başlamıştı” diye anlatıyor Estonya Enstitüsü’nden Tiina Randviir. “Hansa Birliği kuzeyin önemli liman kentlerinin kurduğu ticari bir ittifaktı. Tallinn ekonomik ve siyasi bir güce sahip bu ittifaka 13.yüzyılın sonunda alındı.” Ortaçağın Hansa kentleri arasında en iyi korunmuş olanı Tallinn 1997 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dâhil edildi. Danimarkalılar da kente adını vermekle övünüyor, zira Tallinn “Danimarkalı Kenti” anlamına geliyor. Kentin yüzü gün geçtikçe değişiyor, Eski Kent dışında tamamen modern bir yapılaşma bölgeye ağırlığını koyuyor. Kent artık yapılanmasının üçüncü aşamasını yaşıyor, Tallinn’in sadece bir Avrupa değil, İskandinav yerleşimi olduğu düşüncesi bu inşa evresinde önemle vurgulanıyor.