ÊZÎDXAN

Fotoğraflar: Hüsamettin Bahçe

Êzîdîler hakkında en yanlış bilgi onların kötü ruhlara taptıklarıdır. Êzîdîler bu önyargıya yüz yıllardır maruz kalıyorlar. Kürt nüfusunun yaklaşık %2’sini oluşturan Êzîdîlerin büyük bir kısmı Kuzey Irak’ta Şengal, Zaxo, Şexan, Boza, Xetare, Serheçka, Tilxiş Koçer, Şariya, Laliş, Qampa Bajed Kendal, Qampa Xanke, Qampa Çemişko, Qampa Şariya bölgelerinde yaşıyor. Bu bölgeye “Êzîdîlerin Toprakları” anlamına gelen “Êzîdxan” deniyor. Tarih boyunca Êzîdîler hem etnik yapılarından hem de inançlarından ötürü zulme uğradılar. Yakın tarihte Ağustos 2014’te IŞİD’in Şengal, Sincar ve çevresine saldırmasıyla yine büyük acılar yaşandı. Bazı hesaplara göre yaklaşık 6000 Êzîdî kadın ‘savaş ganimeti’ olarak kaçırıldı ve ‘İslam Devleti’ adına köleleştirilip satıldı. 14 yaş ve üstü erkek çocukların büyük bir kısmı öldürüldü. İşgal edilen bölgedeki kaçmayı başaran yaklaşık 350 bin Êzîdî mülteci haline geldi.